حقوق به زبان ساده

پرسش: در چه مواردی نیازمند اقدام حقوقی و یا قضایی هستیم؟

پاسخ: اقدام حقوقی و یا قضایی در مواردی باید انجام شود که ما دچار مشکل حقوقی هستیم بنابراین پیش از هر گونه اقدام باید بدانیم که آیا با مشکل حقوقی مواجه هستیم یا مشکل ما از نوع مشکلات حقوقی نیست.

پرسش: چگونه بدانیم که آیا دچار مشکل حقوقی هستیم یا خیر؟

پاسخ: برای آن که بدانیم دچار مشکل حقوقی هستیم ایتدا باید بدانیم که مشکل حقوقی چیست و کدام دسته از مشکلات، حقوقی محسوب می شوند.

پرسش: مشکل حقوقی چیست و کدام دسته از مشکلات، حقوقی محسوب می شوند؟

پاسخ: مشکل حقوقی وقتی ایجاد می شود که شخصی حق ما را تضییع یا انکار می کند در حالی که ما خواهان احقاق حق خود یا شناسایی آن هستیم. به عنوان مثال اگر مالی را فروخته ایم و خریدار به رغم درخواست ما پول آن را نمی پردازد از آن جا که ما حق دریافت آن را داریم پس خریدار حق ما را در معرض تضییع قرار داده و ما دچار یک مشکل حقوقی شده ایم. مثال دیگر مربوط به زنی است که شوهرش ازدواج با او را انکار می کند. از آن جا که این زن دارای حق زوجیت است و شوهر او این حق را انکار می کند او دچار یک مشکل حقوقی است.
بنابراین ابتدا باید اطمینان حاصل کنیم که آن چه را حق خود تصور می کنیم در واقع به موجب قوانین و مقررات نیز حق ما محسوب می شود. گاهی اشخاص در این خصوص دچار اشتباه می شوند و حقی را برای خود تصور می کنند که به موجب قوانین و مقررات حق محسوب نمی شود. به عنوان مثال برخی اشخاص تصور می کنند نسبت به پارک کردن خودرو در فضای عمومی خیابان در مجاورت محل سکونت یا کار خود نسبت به دیگران دارای حق تقدم هستند و پارک کردن خودروی دیگران را در این فضا، تضییع حق خود می پندارند. حال آن که بر اساس قوانین و مقررات چنین حقی برای آن ها وجود ندارد و در واقع مشکل آن ها مشکل حقوقی نیست بلکه مشکل کمبود فضای پارک خودرو است.
اگرچه در بیشتر موارد تشخیص این که حق مورد ادعا در مقررات نیز به عنوان حق شناخته می شود چندان دشوار نیست اما در بسیاری از موارد این تشخیص برای اشخاص غیر متخصص دشوار است. به همین دلیل توصیه می شود به منظور تشخیص مشکل حقوقی با وکلای دادگستری که تخصص لازم را دارند مشورت شود.